Zasady bezpieczeństwa

Zasady bezpieczeństwa

Regulamin Chojnickiego Centrum Kultury dotyczący uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych i sprzedaży biletów w czasie pandemii Covid-19 obowiązujący od 15.12.2021 r. do 31.01.2022 r.

1. Obowiązuje zakaz wstępu do ChCK osobom z niepokojącymi objawami choroby zakaźnej Covid-19.

2. Przy wejściu do budynku ChCK należy zdezynfekować ręce.

3. W budynku ChCK oraz podczas trwania wydarzenia obowiązuje nakaz zakrywania nosa i ust maseczką.

4. Należy zachować wymagany przepisami prawa, bezpieczny odstęp między widzami przy kasie oraz przy wejściu i wyjściu z sali widowiskowej oraz z budynku ChCK.

5. Pomiędzy wydarzeniami przewidziane zostały przerwy, aby umożliwić widzom bezpieczne opuszczenie budynku oraz zapewnić wietrzenie sali.

6. Obowiązuje zakaz konsumpcji na sali widowiskowej ChCK i podczas wydarzeń artystycznych.

7. Na sali wystawowej może przebywać maksymalnie 5 osób, a na zajęciach z edukacji artystycznej maksymalnie 15 osób.

8. Zachęca się do zakupu biletów online za pośrednictwem strony internetowej oraz do płatności bezgotówkowych w kasie.

9. Bilet na wydarzenie kulturalne, w tym seans filmowy, nie podlega zwrotowi z wyjątkiem odwołania wydarzenia. Jeśli Organizator wskazał nowy termin danego wydarzenia kulturalnego, możliwe jest wykorzystanie biletu w tym terminie.

10. Do sprzedaży przeznaczone jest 30% miejsc w sali kinowo-widowiskowej na seansie filmowym, wydarzeniu artystycznym lub spotkaniu. Po sprzedaniu pierwszych 30% biletów, dalsza sprzedaż odbywać się będzie wyłącznie w kasie ChCK tylko dla osób zaszczepionych przeciwko COVID-19, pod warunkiem okazania przez te osoby unijnego certyfikatu, negatywnego wyniku testu lub zaświadczenia o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 i podpisaniu oświadczenia.

11. Oświadczenia będą zabezpieczone zgodnie z RODO i użyte jedynie w celach związanych z ochroną zdrowia publicznego. Oświadczenia zostaną zniszczone po upływie 14 dni od daty wydarzenia. Szczegółowe regulacje znajdują się w załączniku nr 1 do regulaminu: „Klauzula informacyjna dotycząca gromadzenia danych osobowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2”

12. Pełne wytyczne i zasady funkcjonowania instytucji kultury znajdują się na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

13. Każda osoba wchodząca do ChCK zobowiązana jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem i jego przestrzegania.

Zasady bezpiecznej wizyty w kinie Chojnickiego Centrum Kultury