Tryb działania

Tryb działania wszystkich instytucji kultury definiowany jest przez Ustawę z dnia 25 października 1991r. r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. Nr 13, poz. 123, z późn. zm.) a także
Ustawą z dnia 31 sierpnia 2011r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 207, poz. 1230) – ustawa nowelizująca.

Pliki do pobrania: