Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje

Osoba - Funkcja
1. Radosław Krajewicz - Dyrektor
2. Łukasz Sajnaj - Zastępca dyrektora ds. organizacyjnych
3. Grzegorz Szlanga - Zastępca dyrektora ds. artystycznych
4. Zofia Kiedrowicz - Główna księgowa
5. Bogumiła Trapp - Referent ds. administracyjno-kadrowych
6. Ewa Kerplik - Instruktor ds. organizacyjnych
7. Daria Kwiatkowska - Referent ds. organizacyjnych
8. Kacper Zahl - Operator sprzętu nagłośnieniowego
9. Danuta Wolińska - Grafik
10. Zygmunt Cieślik - Kinooperator
11. Monika Michalewicz - Instruktor ds. tańca
12. Marek Kiziuk - Instruktor ds. muzyki
13. Janusz Łangowski - instruktor ds. muzyki
14. Ewa Pszczółkowska - Pracownik obsługi
15. Krystyna Dzięcielska - Pracownik obsługi
16. Magdalena Peplińska - Kierownik kina
17. Jarosław Urbański - Instruktor ds. plastyki
18. Leszek Pepliński - Kinooperator/kasjer
19. Elżbieta Jakubowska - Instruktor ds. plastyki
20. Julia Chabowska - Referent ds. organizacyjnych
21. Przemysław Mikołajczyk - pracownik ds. prac technicznych/operator sprzętu oświetleniowego
22. Piotr Rutkowski - operator sprzętu oświetleniowego/ operator sprzętu nagłośnieniowego
23. Magdalena Zagórzańska - kasjer/pracownik ds. technicznych