Zgłoszenia do Przeglądu Piosenki Religijnej CREDO

Szkoła Podstawowa nr 1 w Chojnicach zaprasza do udziału w XXIV Przeglądzie Piosenki Religijnej "CREDO".

Przegląd odbędzie się 14 czerwca o godz. 10:00 w Amfiteatrze-Fosie Miejskiej (w razie niepogody, w Bazylice Mniejszej w Chojnicach).

Do udziału zapraszamy: solistów, duety, zespoły wokalne, wokalno - instrumentalne oraz schole parafialne działające przy parafiach, wspólnotach, szkołach, ośrodkach kultury itp.

Zgłoszenia z dopiskiem „CREDO - 2023”, prosimy nadsyłać do 11 czerwca 2023 roku na adres:
Szkoła Podstawowa nr 1
ul. 31 Stycznia 21/23
89-600 Chojnice, woj. pomorskie
lub na adres mailowy koordynatora festiwalu.

Dokładne informacje i regulamin przeglądu znajduje się na stronie SP 1 Chojnice: www.sp1chojnice.edupage.org

Współorganizatorami wydarzenia są Chojnickie Centrum Kultury, Bazylika Mniejsza p.w. Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Chojnicach oraz Stowarzyszenie "Julian" przy SP 1 w Chojnicach.

Muzyka

W Chojnickim Centrum Kultury odbywają się koncerty muzyki rozrywkowej i poważnej oraz regularne zajęcia z nauki śpiewu i gry na instrumentach. Przy ChCK działa kaszubski Zespół Pieśni i Tańca Bławatki, Big Band, zespoły muzyczne Ex-trema i Wookman oraz chór seniora Astry