Wystawa "Władcy w medalach zaklęci"

Do końca sierpnia w Chojnickim Centrum Kultury można oglądać wystawę eksponatów ze zbiorów Bogdana Kuffla, która poświęcona jest polskim władcom.

Od kilkunastu lat widoczny jest wzrost zainteresowań sztuką medalierską i medalem, jako przedmiotem pasji kolekcjonerskiej. Do grona tak zwanych emitentów medali, od 1985 roku dołączyli koszalińscy numizmatycy zrzeszeni w miejscowym Oddziale Polskiego Towarzystwa Archeologicznego i Numizmatycznego. W 40. rocznicę powrotu Koszalina do Macierzy rozpoczęli emisję medali z wizerunkami królów i książąt polskich.

Wykonanie medali, których ma być aż 42, zlecono Mennicy Państwowej w Warszawie. Projektowania całej serii podjęła się Ewa Olszewska - Borys, artystka rzeźbiarka z Warszawy. Stronę główną medali przeznacza się na portret panującego według słynnego pocztu Jana Matejki, stronę odwrotną – po niełatwych rozważaniach – poświęcono zabytkom, które świadczą o kulturze materialnej epoki. Wyjątek uczyniono tylko przy dwóch medalach, na których umieszczone zostały portrety żon władców uwiecznione w poczcie przez Matejkę.

Pierwsze medale z koszalińskiej serii, sygnowane nazwą miasta i emitenta, zdobyły duże uznanie za bardzo wysoki poziom artystyczny. Portret Jana Matejki, z całym bogactwem wyrazu, z wiernością szczegółom, uplastycznionym głębokim reliefem charakterystycznym dla twórczości Ewy Olszewskiej - Borys, został przeniesiony na krążek metalu, który jako łatwe do przechowywania i tanie dzieło sztuki trafia do wielu mieszkań, nie tylko w Polsce.

Wystawa znajduje się w holu ChCK i można ją oglądać do końca sierpnia w godzinach funkcjonowania placówki.

Zapraszamy!