Wystawa pt. "Drogi do Niepodległości"

Chojnickie Centrum Kultury zaprasza na wystawę historyczną ze zbiorów pana Bogdana Kuffla.

Wystawa zawiera w sobie wydarzenia skomplikowanego procesu kształtowania się państwowości polskiej. Przez pryzmat powstań: kościuszkowskiego, listopadowego, styczniowego i wielkopolskiego pokazane jest dążenie Polaków do Niepodległej Ojczyzny.
W prezentowanych medalach, ryngrafach oraz kartkach pocztowych znajdujemy odzwierciedlenie wydarzeń o doniosłym znaczeniu dla dziejów, kultury i tożsamości naszego narodu.

Wystawa będzie czynna do 30 grudnia 2022 r.

Zapraszamy!