Wystawa plenerowa "Chojnice na mapach"

Chojnickie Centrum Kultury zaprasza na Stary Rynek, gdzie można zobaczyć jak na przestrzeni wieków rozwijały się Chojnice. Na wystawie zawarta jest także historia i rozwój przestrzenny miasta oraz opis map i reprodukcji.

Atlas Historyczny Miast Polskich jest kolejnym zeszytem pierwszego tomu "Prusy Królewskie i Warmia", publikowanego w serii "Atlasu historycznego miast polskich". Atlas ten wydawany jest z inicjatywy i pod patronatem Międzynarodowej Komisji Historii Miast, która na kongresie w Wiedniu w 1965 r. uznała wydawanie atlasu miast europejskich za jeden z głównych celów swojej działalności naukowej.

Najważniejszym celem tego przedsięwzięcia jest stworzenie bazy źródłowej do badań porównawczych nad urbanizacją Europy i przemianami przestrzennymi miast. Atlas wydany został przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Wystawa będzie czynna do 30 czerwca 2018 r.

Zapraszamy!