Wystawa kopernikańska pt. "Wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię, polskie go wydało plemię"

Chojnickie Centrum Kultury zaprasza na wystawę historyczną ze zbiorów Bogdana Kuffla.

Rok 2023 obchodzimy jako Rok Mikołaja Kopernika (1473-1543). Datę powiązano z rocznicą pięćset pięćdziesiątych urodzin i czterysta osiemdziesiątą rocznicą śmierci.

Mikołaj Kopernik to polski prawnik, urzędnik, dyplomata, lekarz i niższy duchowny katolicki, doktor prawa kanonicznego, zajmujący się również astronomią i astrologią, matematyką, ekonomią, strategią wojskową, kartografią i filologią. Bywa też nazywany fizykiem i filozofem. Jednak Kopernik jest najbardziej znany jako astronom. Jego najsłynniejszym dziełem było „De revolutionibusorbiumcoelestium”, gdzie przedstawił założenia heliocentrycznej budowy Układu Słonecznego, co doprowadziło do tzw. przewrotu kopernikańskiego. Mówił o sobie Nicolaus Copernicus Thorunensis, podkreślając w ten sposób swoje pochodzenie, swój toruński rodowód.

Włączając się w obchody Roku Mikołaja Kopernika serdecznie zapraszamy na wystawę kolekcjonerską Bogdana Kuffla i przyjaciół. Na wystawie można zobaczyć medale, plakiety, odznaki i pocztówki oraz kopie grafik, ukazujące Kopernika. Postać Mikołaja Kopernika w medalierstwie została ukazana znacznie później niż w grafice czy malarstwie. Pierwszy medal z przedstawieniem astronoma zaprojektował w 1. połowie XVIII w. medalier Christian Wermuth z Gothy. Pierwszy polski medal z przedstawieniem Kopernika został wybity z inicjatywy Królewskiego Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Medal upamiętnił odsłonięcie 11 maja 1830 r. pomnika astronoma dłuta Bertela Thorvaldsena, znajdującego się przed Pałacem Staszica w Warszawie. Medale przedstawiają Kopernika z różnymi atrybutami, wśród których dominują układ słoneczny, sfera armilarna, cyrkiel, konwalie - jako symbol zawodu lekarza oraz panoramy miast związanych z biografią astronoma. Plakiety, medale, medaliony wybito z okazji rocznic urodzin lub śmierci astronoma, jubileuszy towarzystw i miast oraz odsłonięcia pomników lub założenia muzeów.

Wystawa jest czynna w holu ChCK do końca czerwca 2023 r.

Zapraszamy!