Wystawa "Józef Piłsudski twórca Niepodległej"

Chojnickie Centrum Kultury zaprasza na wystawę medalierstwa ze zbiorów Bogdana Kuffla. Autor wystawy prezentuje artefakty związane z odzyskaniem niepodległości w 1918 roku.

„Mamy Orła Białego, szumiącego nad głowami, mamy tysiące powodów, którymi serca nasze cieszyć możemy. Lecz uderzmy się w piersi! Czy mamy dość wewnętrznej siły? Czy mamy dość potęgi duszy? Czy mamy dość tej potęgi materialnej, aby wytrzymać jeszcze te próby, które nas czekają? Przed Polską leży i stoi wielkie pytanie; czy ma być państwem równorzędnym z wielkimi potęgami świata, czy ma być państwem małym, potrzebującym opieki możnych” Józef Piłsudski.

W listopadzie i grudniu serdecznie zapraszamy na wystawę poświęconą procesowi odzyskiwania przez Polskę niepodległości. Ekspozycja ma na celu przypomnienie doniosłej roli Marszałka Polski, twórcy Legionów i Wodza Naczelnego Wojska Polskiego – Józefa Piłsudskiego w odtwarzaniu suwerennej ojczyzny, w budowaniu jej struktur państwowych oraz granic. Wystawa jest odbiciem wieloletniej pasji kolekcjonerskiej i zamiłowania Bogdana Kuffla, któremu szczególnie bliskie są pamiątki przeszłości, związane z dziejami politycznymi i kulturalnymi narodu polskiego. 

Wśród eksponatów można zobaczyć medale, plakiety i statuetki poświęcone Józefowi Piłsudskiemu, wydarzeniom oraz postaciom historycznym towarzyszącym w walce o wolny i niepodległy kraj. 


Wystawę można oglądać w holu ChCK do końca roku.

Zapraszamy!