Wystawa fotografii Karoliny Gatzke

Chojnickie Centrum Kultury zaprasza na wystawę zdjęć zatytułowanych "Bliss".

Karolina Gatzke (ur. 23 lipca 1995 r. w Chojnicach) jest absolwentką Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zaprezentowane fotografie składają się na część główną dyplomu artystycznego pt. „Bliss” wykonanego w Pracowni Grafiki Multimedialnej Katedry Grafiki. Pismo logograficzne Blissa to system znaków opracowany przez austriackiego lingwistyka Charlesa K. Blissa i opublikowany po raz pierwszy w 1949 roku w dziele p.t. Semantography. W pierwotnym założeniu pismo Blissa miało służyć do tego, aby ludzie posługujący się różnymi językami mogli bez problemu się porozumiewać. Zagwarantować to miały uniwersalne znaki obrazkowe. Obecnie system używany jest do komunikacji z osobami niemówiącymi lub mającymi problemy z komunikacją ze względu na swoją niepełnosprawność lub upośledzenie. Istnieje 900 indywidualnych symboli. Symbole te dzielą się na ideograficzne - reprezentujące abstrakcyjne pojęcia oraz piktograficzne - bezpośrednio obrazujące dane słowo. Istnieją również znaki złożone składające się z dwóch lub większej ilości symboli, które zestawione razem tworzą nowe znaczenie. Łącznie pismo Blissa zawiera ponad 5000 znaków. Za pomocą rzutnika wybrane symbole z pisma Blissa zostały naniesione na twarze modeli. Każdemu z wytypowanych znaków przypisane jest pojęcie, które według autorki najadekwatniej pasuje do fotografowanych osób. Ciemne obszary na zdjęciach symbolizują naszą niewiedzę. To czego nie wiemy o drugim człowieku, a co często sobie dopowiadamy. Kolorowe miejsca natomiast ukazują oblicze innych widziane naszymi oczami. Znaki te mogą być również pewnego rodzaju maską, którą ludzie zasłaniają swoje prawdziwe ja przed innymi.

Wystawa została zrealizowana w ramach stypendium burmistrza dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieki nad zabytkami.

Wystawa czynna w sali wystawowej ChCK do 4 września w godzinach funkcjonowania placówki.

Serdecznie zapraszamy!

Wydarzenia

Bing na Żywo – "Wielkie Urodziny"

24.03.2024 10:00
24.03.2024 12:30
24.03.2024 15:00

Spektakl komediowy "Miłość i polityka"

07.03.2024 17:30
07.03.2024 20:30