Powiatowy Konkurs Plastyczny, pt. „Moja mała i duża Ojczyzna”

Dyskusyjny Klub Filmowy "Cisza" oraz Chojnickie Centrum Kultury zapraszają do udziału w konkursie plastycznym zorganizowanym w ramach XX Chojnickiego Filmobrania. W tym roku tematem przewodnim jest hasło „Moja mała i duża Ojczyzna”.

REGULAMIN KONKURSU:
1. Tematyka nadsyłanych prac może obejmować szeroko pojętą twórczość plastyczną związaną z tematem konkursu.
2. Dozwolone są techniki plastyczne: malarstwo i rysunek
3. Prace należy składać do 7 grudnia 2018 r. w Chojnickim Centrum Kultury, przy ul. Młodzieżowej 44 w Chojnicach.
4. Prace konkursowe oceniane będą w grupach wiekowych:
- szkoły podstawowe kl. I - III (A)
- szkoły podstawowe kl. IV-VI (B)
- szkoły podstawowe kl. VII, VIII+ klasy gimnazjalne (C)
- szkoły ponadgimnazjalne, dorośli (D)
5. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest dołączenie do pracy karty uczestnictwa, w której trzeba wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz publikację, czytelnie ją wypełnić i podpisać.
5. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do jury konkursu.
6. Oceny prac dokona komisja, wyłoniona spośród organizatorów i honorowych gości.
7. Nagrodzone prace przechodzą na własność organizatora.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie www.ckchojnice.pl.
Uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się 16 grudnia 2018 (niedziela) o godz. 13:00 w podziemiach kościoła gimnazjalnego w ramach XX Chojnickiego Filmobrania.

Organizatorzy:
Chojnickie Centrum Kultury
Starostwo Powiatowe w Chojnicach
Europejskie Stowarzyszenie „Pomerania”
Dyskusyjny Klub Filmowy „Cisza”

Serdecznie zapraszamy!

ZałącznikWielkość
PDF icon karta_uczestnika_konkursu.pdf272.32 KB

Plastyka

Pracownia plastyczna Chojnickiego Centrum Kultury, która mieści się w przy Placu Niepodległości 7 w Chojnicach poprzez naukę rysunku, malarstwa, ceramiki, rzeźby oraz innych technik plastycznych zajmuje się rozwijaniem zdolności manualnych, myślenia przestrzennego oraz wyobraźni.