Powiatowy Konkurs Plastyczny "Film i ja"

Dyskusyjny Klub Filmowy "Cisza" oraz Chojnickie Centrum Kultury zapraszają do udziału w XV Powiatowym Konkursie Plastycznym „Film i ja” zorganizowanym w ramach XXI Chojnickiego Filmobrania.

REGULAMIN KONKURSU:
1. Tematyka nadsyłanych prac może obejmować szeroko pojętą twórczość plastyczną związaną
z tematem konkursu.
2. Dozwolone są różne techniki plastyczne, dowolny format
3. Prace należy składać do 12 września 2019 r. w Chojnickim Centrum Kultury,
przy ul. Swarożyca 1w Chojnicach.
4. Prace konkursowe oceniane będą w grupach wiekowych:
- szkoły podstawowe kl. I - III (A) - szkoły podstawowe kl. IV-VI (B)
- szkoły podstawowe kl. VII-VIII (C) - szkoły ponadgimnazjalne, dorośli (D)
5. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest dołączenie do pracy karty uczestnictwa, w której trzeba
wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz publikację, czytelnie ją wypełnić i podpisać.
6. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja
należy do jury konkursu.
7. Oceny prac dokona komisja, wyłoniona spośród organizatorów i honorowych gości.
8. Nagrodzone prace przechodzą na własność organizatora.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie www.ckchojnice.pl.

ZałącznikWielkość
Plik Powiatowy Konkurs Plastyczny "Film i ja"83.81 KB

Plastyka

Pracownia plastyczna Chojnickiego Centrum Kultury, która mieści się w przy Placu Niepodległości 7 w Chojnicach poprzez naukę rysunku, malarstwa, ceramiki, rzeźby oraz innych technik plastycznych zajmuje się rozwijaniem zdolności manualnych, myślenia przestrzennego oraz wyobraźni.