Powiatowy Konkurs Plastyczny BARWY JESIENI 2019

Chojnickie Centrum Kultury zaprasza do wzięcia udziału w konkursie BARWY JESIENI, który w tym roku przeprowadzany jest pod hasłem "Barwy ziemi chojnickiej. W 100 lecie powrotu Chojnic do Ojczyzny". Konkurs organizowany jest w ramach Dni Kultury Kaszubsko-Pomorskiej.

Regulamin konkursu:
1. Tematyka nadsyłanych prac może obejmować szeroko pojętą twórczość plastyczną związaną z tematem konkursu.
2. Dozwolone są różne techniki plastyczne (np. malarstwo, rysunek, fotografia. kolaż), dowolny format.
3. Prace należy składać w Chojnickim Centrum Kultury, ul. Swarożyca 1, do 11 października 2019 r.
4. Prace konkursowe oceniane będą w grupach wiekowych:
- szkoły podstawowe: kl. I-III (A); kl. IV-VI (B); kl. VII-VIII (C)
- szkoły ponadpodstawowe, dorośli (D)
Na odwrocie pracy: imię i nazwisko autora, wiek, klasa, szkoła, placówka oświatowa, świetlica, tel., e- mail. Jeden twórca może nadesłać na konkurs jedną pracę plastyczną.
5. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest dołączona do pracy czytelnie wypełniona i podpisana Karta Uczestnictwa.
6. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do jury konkursu. Żadne odwołania nie zostaną uwzględnione. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).
7. Oceny prac dokona komisja, wyłoniona spośród organizatorów i honorowych gości.
8. Nagrodzone prace przechodzą na własność organizatora. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie www.ckchojnice.pl.

Uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się 27 października br. (niedziela) o godz. 12:30 w Chojnickim Centrum Kultury w ramach Dni Kultury Kaszubsko- Pomorskiej.

Organizatorzy: Chojnickie Centrum Kultury, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział Chojnice

Zapraszamy!

ZałącznikWielkość
Plik KARTA UCZESTNIKA KONKURSU Barwy jesieni83.68 KB

Plastyka

Pracownia plastyczna Chojnickiego Centrum Kultury, która mieści się w przy Placu Niepodległości 7 w Chojnicach poprzez naukę rysunku, malarstwa, ceramiki, rzeźby oraz innych technik plastycznych zajmuje się rozwijaniem zdolności manualnych, myślenia przestrzennego oraz wyobraźni.