Powiatowy Filmowy Konkurs Plastyczny pt. "Filmowa piosenka"

Dyskusyjny Klub Filmowy "Cisza" oraz Chojnickie Centrum Kultury zapraszają do udziału w XVIII Powiatowym Konkursie Plastycznym organizowanym w ramach XXIV Chojnickiego Filmobrania.

Spróbujcie namalować co słyszycie oglądając film! Zachęcamy do nadsyłania prac plastycznych inspirowanych muzyką filmową.

REGULAMIN KONKURSU:
1. Tematyka nadsyłanych prac może obejmować szeroko pojętą twórczość plastyczną związaną z tematem konkursu. (na odwrocie pracy - TYTUŁ FILMU).
2. Dozwolone są różne techniki malarskie i rysunkowe, format pracy dowolny.
3. Jeden twórca może nadesłać na Konkurs jedną pracę plastyczną.
4. Prace konkursowe oceniane będą w grupach wiekowych:
- przedszkola (A)
- szkoły podstawowe: kl. I-III (B)
- szkoła podstawowa kl. IV-VI (C)
- szkoła podstawowa kl. VII-VIII (D)
- szkoły ponadpodstawowe /dorośli (E)
5. Prace należy składać do 23 września 2022 r. w Chojnickim Centrum Kultury, przy ul. Swarożyca 1 w Chojnicach.
6. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest dołączenie do pracy wypełnionej i podpisanej Karty Uczestnika .
7. Oceny prac dokona komisja, wyłoniona spośród organizatorów i honorowych gości. Ostateczny werdykt należy do komisji konkursowej.
8. Najlepsze prace zostaną nagrodzone. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie www.ckchojnice.pl
9. Nagrodzone prace przechodzą na własność organizatora.

Organizatorzy:
Chojnickie Centrum Kultury
Starostwo Powiatowe w Chojnicach
Europejskie Stowarzyszenie "Pomerania"
Dyskusyjny Klub Filmowy "Cisza"

ZałącznikWielkość
PDF icon KARTA UCZESTNIKA 561.3 KB

Plastyka

Pracownia plastyczna Chojnickiego Centrum Kultury, która mieści się w przy Placu Niepodległości 7 w Chojnicach poprzez naukę rysunku, malarstwa, ceramiki, rzeźby oraz innych technik plastycznych zajmuje się rozwijaniem zdolności manualnych, myślenia przestrzennego oraz wyobraźni.