Muzyka

W Chojnickim Centrum Kultury odbywają się koncerty muzyki rozrywkowej i poważnej oraz regularne zajęcia z nauki śpiewu i gry na instrumentach. Przy ChCK działa kaszubski Zespół Pieśni i Tańca Bławatki, Big Band, zespoły muzyczne Ex-trema i Wookman oraz chór seniora Astry

Big Band Chojnice
Do zespołu należy obecnie ponad 20 osób, które grają na takich instrumentach jak saksofon tenorowy, altowy i barytonowy, puzony, trąbki, gitara akustyczna, basowa, perkusja oraz instrumenty klawiszowe. Zespół przygotowuje nowe aranżacje największych przebojów muzyki światowej, w tym utworów klasycznych, rozrywkowych czy filmowych.

Próba główna zespołu odbywa się w każdą środę od godz.17:00 do 19:00. Dodatkowo odbywają się próby indywidualne z nowymi członkami zespołu. Big Band bierze udział w licznych uroczystościach a także najważniejszych wydarzeniach w naszym regionie takich jak: Dni Chojnic, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Noc Muzeów czy Dokonania Roku.
Chojnickie Centrum Kultury jest otwarty na muzyków, którzy chcieliby do dołączyć do zespołu.

Dyrygentem i opiekunem orkiestry jest Patryk Nita

Kontakt: e-mail: j.langowski@ckchojnice.pl

Chór Seniora Astry
Chór wykonuje różnorodną muzyką na potrzeby koncertów i imprez okolicznościowych. Zespół bierze udział w różnorodnych konkursach miejskich, regionalnych i ogólnopolskich. Chór spotyka się w każdy czwartek o godz. 10:00 i jest otwarty na nowych członków. Zajęcia są bezpłatne.

Opiekunem zespołu jest Marek Kiziuk
e-mail: m.kiziuk@ckchojnice.pl

Nauka gry na instrumentach

Chojnickie Centrum Kultury organizuje naukę gry na następujących instrumentach muzycznych:
- gitara akustyczna;
- keyboard;
- saksofon;
- trąbka.
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu.

Gra na keyboardzie i saksofonie - zajęcia indywidualne dla dzieci i młodzieży.
Zajęcia prowadzi Marek Kiziuk
e-mail: m.kiziuk@ckchojnice.pl

Gra na gitarze akustycznej, trąbce i zajęcia wokalne prowadzi Janusz Łangowski
e-mail: j.langowski@ckchojnice.pl

Szczegółowe informacje i zapisy można uzyskać pod numerem telefonu: 52 397 22 15

Cena lekcji gry na instrumentach:
- zajęcia indywidualne: 150,- PLN/miesiąc

Zasady korzystania ze studia nagrań w Chojnickim Centrum Kultury

Studio nagrań jest wykorzystywane na potrzeby z zakresu zajęć z edukacji muzycznej prowadzonych w CHCK , wydarzeń artystycznych i społeczno-kulturalnych odbywających się w ChCK, a także na potrzeby działań marketingowych. W studiu nagrań powstaje muzyka do spektakli teatralnych i innych projektów Chojnickiego Studia Rapsodycznego, tworzone są podkłady muzyczne uczestników zajęć muzycznych, a także dla tancerek ChCK czy zespołu Pieśni i Tańca Bławatki. Nagrywane są płyty zespołów działających przy ChCK, m.in. chojnickiego Big Bandu, zespołu Ex-Trema, a także stypendystów burmistrza w dziedzinie kultury.

Studio nagrań umiejscowione jest w sali prób muzycznych. Korzystanie ze studia nagrań jest uwarunkowane innymi zajęciami muzycznymi, takimi jak zajęcia wokalne, nauka gry na instrumentach czy próby chóru. Ze względu na nie wystarczające odizolowane akustycznie od dźwięków zewnętrznych sali nagrań, nagrywanie musi odbywać się w czasie gdy nie ma seansów kinowych. Osoby lub instytucje chcące skorzystać z sali nagrań mogą to zrobić, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z instruktorem ChCK. Koszt nagrania i edycji/obróbki dźwięku to kwota 70 zł brutto za 1h.

Zapraszamy!

Muzyka

W Chojnickim Centrum Kultury odbywają się koncerty muzyki rozrywkowej i poważnej oraz regularne zajęcia z nauki śpiewu i gry na instrumentach. Przy ChCK działa kaszubski Zespół Pieśni i Tańca Bławatki, Big Band, zespoły muzyczne Ex-trema i Wookman oraz chór seniora Astry

Wydarzenia