Konkurs plastyczny na plakat "Avengers End Game"

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Chojnicach oraz Chojnickie Centrum Kultury zapraszają do wzięcia udziału w konkursie plastycznym na stworzenie plakatu "Avengers End Game".

Konkurs adresowany jest do dzieci, młodzieży i dorosłych – fanów fantastyki.

Celem konkursu jest :
· rozwijanie i kształtowanie wyobraźni,
· pobudzenie inwencji twórczej,
· podzielenie się teorią na temat dalszych losów bohaterów,
· kształtowanie postaw uczestnictwa w życiu kulturalnym poprzez udział w wystawach prac pokonkursowych.

Warunki uczestnictwa:
1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przygotowanie plakatu związanego z tematem konkursu w formacie A3 lub A4.
2. Każdy z uczestników przygotowuje plakat wykonany dowolną techniką: rysunek, malarstwo, kolaż, techniki mieszane.
3. Uczestnik wykonuje indywidualnie pracę plastyczną – plakat zgodnie z tematem konkursu „Avengers: Endgame”.
4. Prace zbiorowe nie będą podlegały ocenie.
5. Do każdej pracy powinna być załączona informacja zawierająca następujące dane:
imię i nazwisko, adres, telefon kontaktowy, ewentualna zgoda opiekuna dla osób poniżej 18 roku życia.

Komisja konkursowa oceniać będzie:
· zawartość merytoryczną,
· zgodność treści wykonanej pracy z tematem konkursu,
· pomysłowość i oryginalność w zakresie przedstawienia tematu,
· formę estetyczną pracy,
· wykorzystanie różnych technik plastycznych.

Prace należy dostarczyć do Chojnickiego Centrum Kultury lub Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Chojnicach do 10 kwietnia 2019.

Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie konkursu załączonym poniżej.

Plastyka

Pracownia plastyczna Chojnickiego Centrum Kultury, która mieści się w przy Placu Niepodległości 7 w Chojnicach poprzez naukę rysunku, malarstwa, ceramiki, rzeźby oraz innych technik plastycznych zajmuje się rozwijaniem zdolności manualnych, myślenia przestrzennego oraz wyobraźni.