Konkurs plastyczny "Babcia i Dziadek - moi bohaterowie"

Chojnickie Centrum Kultury zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych do wzięcia udziału w powiatowym konkursie plastycznym, który organizowany jest z okazji zbliżającego się Dnia Babci i Dziadka.

REGULAMIN KONKURSU

1. Organizatorem konkursu na pracę plastyczną, pt. "Babcia i Dziadek - moi bohaterowie" jest Chojnickie Centrum Kultury, z siedzibą przy ul. Swarożyca 1 w Chojnicach.

2. Tematyka nadsyłanych prac może obejmować szeroko pojętą twórczość plastyczną związaną z tematem konkursu.

3. Dozwolone są różne płaskie techniki plastyczne w formacie A3.

4. Każdy uczestnik może dostarczyć na konkurs jedną pracę plastyczną.

5. Prace plastyczne oceniane będą w następujących kategoriach wiekowych:
- przedszkolaki (A)
- uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych (B)
- uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych (C)
- uczniowie klas 7-8 szkół podstawowych (D)
- uczniowie szkół ponadpodstawowych i dorośli (E)

6. Na odwrocie pracy należy umieścić: imię i nazwisko autora, kategorię wiekową, nr tel. /e- mail.

7. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest dostarczenie organizatorowi wypełnionej i podpisanej karty uczestnika lub ręcznie wypisanej i podpisanej zgody o treści:
„Ja niżej podpisany/a oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem konkursu i klauzulą informacyjną RODO i akceptuję ich zapisy. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich/mojego dziecka oraz na publikację wizerunku na stronie internetowej, portalu Facebook i Instagram Chojnickiego Centrum Kultury”.

8. Prace należy dostarczyć organizatorowi do dnia 19 stycznia 2022 roku.

9. Oceny prac dokona powołana przez organizatora komisja konkursowa. Ostateczny werdykt należy do komisji konkursowej.

10. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 21 stycznia 2022 roku na stronie www.ckchojnice.pl.

11. Uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu odbędzie się 23 stycznia 2022 o godz. 13:00 w Chojnickim Centrum Kultury. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub sposobu wręczenia nagród zgodnie z sytuacją pandemiczną w kraju.

12. Nadesłane prace będzie można odbierać w Chojnickim Centrum Kultury do końca lutego 2022 roku.

13. Nagrodzone prace zostaną wyeksponowane na wystawie plenerowej na Wzgórzu Ewangelickim.

ZałącznikWielkość
PDF icon KARTA UCZESTNIKA KONKURSU560.64 KB
PDF icon KLAUZULA INFORMACYJNA RODO419.38 KB

Plastyka

Pracownia plastyczna Chojnickiego Centrum Kultury, która mieści się w przy Placu Niepodległości 7 w Chojnicach poprzez naukę rysunku, malarstwa, ceramiki, rzeźby oraz innych technik plastycznych zajmuje się rozwijaniem zdolności manualnych, myślenia przestrzennego oraz wyobraźni.