Konkurs fotograficzny "Uśmiech dziecka"

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział w Chojnicach i Chojnickie Centrum Kultury zapraszają do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym "Uśmiech dziecka", które organizowane jest w ramach 100-lecia TPD.

"Kiedy śmieje się dziecko śmieje się cały świat" Janusz Korczak

Cele konkursu:
Pokazanie poprzez pracę fotograficzną uśmiechu dziecka w naturalnych sytuacjach np. podczas zabawy. Kształtowanie pozytywnego wizerunku dzieci. Upowszechnianie fotografii jako dziedziny sztuki poprzez zastosowanie środków wyrazu i pełnej dowolności interpretacji

Warunki uczestnictwa:
- konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących
- każdy z autorów może nadesłać do 3 fotografii
- technika wykonania prac jest dowolna

Prace można nadsyłać pocztą elektroniczną przez internet, w formacie JPG o wymiarach min 2400x1300 pikseli i max w plikach nie przekraczających 3MB na adres d.wolinska@ckchojnice.pl w formie załączników do listu elektronicznego lub dostarczyć na płytach CD na adres:
Chojnickie Centrum Kultury,
ul. Swarożyca 1,
89 - 600 Chojnice

W treści maila /listu elektronicznego należy podać: tytuł pracy, imię i nazwisko, wiek, adres autora, telefon kontaktowy, komentarz do zdjęcia oraz oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do zdjęć oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Przesłane pliki nie będą zwracane. Zdjęcia należy nadsyłać do 11 września 2019 r.

Każdy z uczestników powinien wypełnić zgodę na przetwarzanie danych osobowych i na upowszechnianie wizerunku dziecka i dołączyć do zdjęcia (do pobrania ze strony www.ckchojnice.pl)

Konkurs oceni powołana przez organizatora komisja, która wyłoni zwycięzców (liczy się oryginalność, pomysłowość i atrakcyjność fotografii)

Nagrodzeni laureaci otrzymają dyplomy i nagrody podczas gali 100 – lecia Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, która odbędzie się 13 października 2019 o godz. 13:00 w Chojnickim Centrum Kultury.

Zapraszamy do udziału!

ZałącznikWielkość
Plik konkurs-karta_zgloszenia.docx83.86 KB

Plastyka

Pracownia plastyczna Chojnickiego Centrum Kultury, która mieści się w przy Placu Niepodległości 7 w Chojnicach poprzez naukę rysunku, malarstwa, ceramiki, rzeźby oraz innych technik plastycznych zajmuje się rozwijaniem zdolności manualnych, myślenia przestrzennego oraz wyobraźni.