II Wojna Światowa oczami kolekcjonera

Chojnickie Centrum Kultury zaprasza na wystawę kolekcji zbiorów historycznych Bogdana Kuffla.

1 września 1939 r. jest znamienną datą w dziejach świata. Szczególne znaczenie ma dla Polski. Tego dnia, po wcześniejszym porozumieniu zawartym 23 sierpnia wspomnianego roku między III Rzeszą Niemiecką a nazywaną wówczas Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich Rosją, niemieckim atakiem na Polskę zaczęła się II wojna światowa. Z tej okazji kolekcjoner – Bogdan Kuffel zaprasza na wystawę pokazującą tą straszliwą tragedię dziejową na medalach.

Wystawa została podzielona na kilka obszarów tematycznych. Pierwszy to medale obejmujące kampanię wrześniową 1939 roku, ukazująca dowódców oraz heroiczną postawę Polaków w walce z agresorami niemieckimi i sowieckimi. Drugi to Zbrodnia Katyńska 1940. Cel tej zbrodni był bardzo jednoznaczny: fizyczna eksterminacja polskich patriotów i wymazanie państwa polskiego. Trzeci obszar to Polskie Państwo Podziemne, które było ewenementem w okupowanej Europie. W żadnym innym kraju znajdującym się pod okupacją nie stworzono w podziemiu tak organizacyjnie sprawnie działających struktur państwowych. Czwarty to walka Polaków na Zachodzie w Polskich Siłach Zbrojnych. Piąty - zakończenie II wojny światowej i postępująca zależność Polaków i Polski od sowietów.

Ciekawostką wystawy są oryginalne medale brytyjskie i nowozelandzkie chojniczanina walczącego na Zachodzie. Serdecznie zapraszamy na wędrówkę przez lata wojenne oczami kolekcjonera!

Wystawa w Chojnickim Centrum Kultury jest czynna do końca października 2023 r.