CREDO 2019

Szkoła Podstawowa nr 1 w Chojnicach zaprasza do udziału w XXII OGÓLNOPOLSKIM PRZEGLĄDZIE PIOSENKI RELIGIJNEJ - CREDO 2019 pamięci św. Jana Pawła II i św. Jana Chrzciciela - Patrona Chojnic.

Przegląd odbędzie się w Chojnicach 7 czerwca 2019 o godz. 10.00 w Amfiteatrze -Fosa Miejska (w razie niepogody Bazylika Mniejsza w Chojnicach). Do udziału w przeglądzie zapraszamy: solistów, duety, zespoły wokalne, wokalno - instrumentalne, oraz schole parafialne działające przy parafiach, wspólnotach, szkołach, ośrodkach kultury itp.

Współorganizatorzy: Chojnickie Centrum Kultury, Bazylika Mniejsza p.w. Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Chojnicach.

Dokładne informacje i regulamin przeglądu na stronie SP 1 Chojnice: www.sp1chojnice.szkolnastrona.pl

Muzyka

W Chojnickim Centrum Kultury odbywają się koncerty muzyki rozrywkowej i poważnej oraz regularne zajęcia z nauki śpiewu i gry na instrumentach. Przy ChCK działa kaszubski Zespół Pieśni i Tańca Bławatki, Big Band, zespoły muzyczne Ex-trema i Wookman, Orkiestra Dęta oraz chór seniora Astry