"Dzień CHILLI" czyli dzień otwarty w pracowni plastycznej