Powiatowy Konkurs Plastyczny BARWY JESIENI 2017

14.09.2017

Józef Chełmowski- wybitny nosiciel tradycyjnych wartości własnego regionu i zasad ludowej estetyki, człowiek o niezwykłej osobowości i wszechstronnych zainteresowaniach: rzeźbiarz, malarz, konstruktor, filozof, kolekcjoner zabytków kultury materialnej i folkloru. Członek Stowarzyszenia Twórców Ludowych od 1978 r., laureat nagrody im. O. Kolberga (1995), Pomorskiej Nagrody Artystycznej (2004), Medalu Gloria Artis (2006).

Rok 2017 został ogłoszony rokiem Józefa Chełmowskiego. Szczegóły można znaleźć na stronie: www.chelmowski.chojnicemuzeum.pl

Regulamin konkursu:

1. Tematyka nadsyłanych prac może obejmować szeroko pojętą twórczość plastyczną związaną z tematem konkursu.

2. Dozwolone są wszelkie techniki plastyczne (np..rysunek, malarstwo, rzeźba)

3. Prace należy składać w Chojnickim Centrum Kultury, ul. Młodzieżowa 44, do 16 października 2017 r.

4. Prace konkursowe oceniane będą w grupach wiekowych:
- szkoły podstawowe
- gimnazja
- szkoły ponadgimnazjalne, dorośli
Na odwrocie pracy: imię i nazwisko autora, wiek, klasa, szkoła, placówka oświatowa, świetlica, tel., e- mail. Jeden twórca może nadesłać na konkurs jedną pracę plastyczną.

5. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do jury konkursu. Żadne odwołania nie zostaną uwzględnione. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora /ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. dz.u. nr 133 poz.833 z póz. zm./.

6. Oceny prac dokona komisja, wyłoniona spośród organizatorów i honorowych gości.

7. Nagrodzone prace przechodzą na własność organizatora. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie www.ckchojnice.pl. Uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się 29 października br. (niedziela) o godz. 13:00 w podziemiach kościoła gimnazjalnego w ramach Dni Kultury Kaszubsko-Pomorskiej.

8. W tym roku zostanie przyznana nagroda specjalna ufundowana przez głównego sponsora firmę Szypryt.

Organizatorzy: Chojnickie Centrum Kultury, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział Chojnice, Muzeum Historyczno-Etnograficzne w Chojnicach

Sponsorzy: Firma Szypryt www.szypryt.pl

Zapraszamy!

Przetargi   Partnerzy
Projektowanie stron Drupal